Reglementen

U kunt hier de reglementen van de SCVM inzien.
Statuten
In de statuten van de SCVM worden onder andere het doel, de werkwijze en de taken en bevoegdheden van het bestuur uiteen gezet.

Reglement register
Het reglement register van de SCVM kunt u hier downloaden.

Gedragscode
De SCVM gedragscode kunt u hier inzien.

Reglement Logo
Op het gebruik van het SCVM-logo is het Reglement Logo van Toepassing.

Reglement Tuchtcollege Makelaardij Nederland
Indien een geregistreerde makelaar de gedragscode SCVM overtreedt, kan hiertoe een klacht worden ingediend bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland. Het SCVM register is het enige register waar betrokken partijen zich kunnen vervoegen bij zo’n soort klachtenloket. Het reglement vindt u hier.
SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM