Klachten

Elke DNV-Gecertificeerde Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen, Bedrijfsmatig- of Agrarisch Vastgoed of Taxateur Wet Waardering Onroerende Zaken, dient zich te conformeren aan de Gedragscode SCVM. Overtreding van de bepalingen in de Gedragscode kan leiden tot verwijdering uit het register.
Indien een geregistreerde makelaar de gedragscode SCVM overtreedt, kan hiertoe een klacht worden ingediend bij het Bestuur van de Stichting. Het bestuur kan besluiten de klacht door te leiden naar Tucht College Makelaardij Nederland.

Het SCVM register is het enige register waar betrokken partijen zich kunnen vervoegen bij zo’n soort klachtenloket. U vindt de gedragscode en het reglement van het Tucht College Makelaardij Nederland onder 'reglementen' in het linker menu. Klachten over een SCVM-geregistreerd makelaar of taxateur kunt u schriftelijk richten aan het secretariaat van de SCVM.
SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM